Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Recent News & Activities


Crossref LIVE Bangkok Thailand

สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ iGroup และ Crossref ได้จัดงาน Crossref LIVE Bangkok - Current trends in academic publishing : the importance of metadata ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ มีเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่คณาจารย์ นักวิจัย บรรณาธิการวารสารและผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาพกิจกรรม

Crossref LIVE Bangkok ThailandCrossref LIVE Bangkok ThailandCrossref LIVE Bangkok ThailandCrossref LIVE Bangkok ThailandCrossref LIVE Bangkok Thailand