Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Recent News & Activities


เรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัว

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย SHECU จัดกิจกรรม เรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัว ในหัวข้อ"อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัวของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า" และ "การปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจเบื้องต้น กรณีผู้ประสบภัยจากกระแสไฟฟ้า" ณ ห้องโถงชั้น 1
ภาพกิจกรรม

เรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัวเรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัวเรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัวเรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัวเรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัว