Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Get Help   /  ATM

ATM

ตู้บริการกดเงินสดบริเวณรอบๆ สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้แก่ โถงขั้น 1 อาคารจามจุรี 5, ด้านหน้าโรงอาหารหอพักนิสิต จุฬาฯ และ ชั้น B ห้าง I’m Park