Home  /  Career   /  Job Detail


สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 วุฒิปริญญาตรี (1อัตรา) วุฒิปริญญาโท (1 อัตรา)

สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 วุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
    Downloads
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 วุฒิปริญญาโท สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
    Downloads
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 02 218 - 2905 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ( 08.00-17.00 น.)