Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Library Equipment   /  Photocopy

Photocopy

บริการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม ให้บริการที่ชั้น 5 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทบริษัท PCI(1992) จำกัด โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.