Home  /  OAR Recommended Books


คู่มือข้างหมอน จิตวิทยา ความรัก

ผู้เขียน เฉิน ซู่ เจวียน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและครอบครัว นำเสนอเรื่องราว เทคนิควิธี และวิเคราะห์ปัญหาและพฤติกรรมเกี่ยวกับความรัก 5 บท ได้แก่ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชีวิตรัก จัดการบาดแผลในชีวิตแต่งงาน บทวิเคราะห์ทางจิตวิทยาในชีวิตแต่งงาน วิธีจัดการความขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตแต่งงาน และสื่อสารเพื่อขจัดป้อมปราการด้วยเคล็ดลับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “หนังสือรัก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562