Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


แค่ใช้เวลาเป็น ไม่ต้องเก่งก็ไปได้ไกลกว่า (15 Secrets Successful People Know about Time Management)

หนังสือที่ผู้เขียนระดับ New York Times Bestseller “Kevin Kruse” ได้เปิดเผยและถ่ายทอด 15 ความลับ อาทิ พลังแห่ง 1,440 พลังแห่งการจัดลำดับความสำคัญ วิธีกำจัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง เครื่องมือลับในการทำงานให้ลุล่วงของริชาร์ด แบรนสัน วิธีการประชุมแบบ Google Apple Virgin คำเล็ก ๆ 1 คำที่ทำให้ความสำเร็จทวีคูณ 3 คำถามจากฮาร์วาร์ดช่วยประหยัดเวลาสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เปลี่ยนยามเช้าเปลี่ยนชีวิต... เคล็ดลับพิเศษ 20 ข้อเกี่ยวกับเวลาและความสำเร็จ เคล็ดลับในการบริหารเวลาของมหาเศรษฐี นักกีฬาโอลิมปิก นักเรียน/นักศึกษาระดับท้อป นักธุรกิจ และ โบนัส 110 คำคมที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการบริหารเวลา

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การพัฒนาตนเอง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กันยายน 2562