Home  /  TAIC New Arrivals


ความรู้เรื่องชงและเรื่องน่ารู้จีน-ไทย

รวบรวมบทความเกี่ยวกับเกร็ดความรู้เชิงวัฒนธรรม วรรณกรรม และความเชื่อทั้งของประเทศไทยและของประเทศจีนที่ถ่ายทอดสู่ประเทศไทย ทั้งหมด 8 เรื่อง อธิบายที่มาของ “ชง” หรือ ปีชง ตามหลักโหราศาสตร์จีนและวิธีการแก้ชง กล่าวถึงที่มาของป้ายสถิตวิญญาณจากวัฒนธรรมจีนสู่ราชสำนักไทย ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างระบบชลประทานตูเจียงเยี่ยนซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่ากำแพงเมืองจีน นำเสนอสถาปัตยกรรมจีนและคติเบื้องหลังการสร้างบ้านตามแบบลัทธิเต๋าจากเต้าอวิ้นโหลว ศึกษาประวัติและผลงานของหลี่มี่กวียอดกตัญญูผู้สร้างวรรณกรรมอมตะในยุคเดียวกับจดหมายเหตุสามก๊ก กล่าวถึงครูมีแขก หรือ พระประดิษฐ์ไพเราะ ซึ่งเป็นต้นแบบตัวละครพระอภัยมณีในผลงานวรรณกรรมของสุนทรภู่ อภิปรายปี่และเพลงปี่ของพระอภัยมณี รวมถึงที่มาของสำนวน ช้างป่าต้น คนสุพรรณ