Home  /  TAIC New Arrivals


นึกนอกรั้ว: ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยามประเทศ

รวบรวมบทความจากจดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเดินทางศึกษาประวัติศาสตร์และทำงานร่วมกับภาคประชาชนในท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ แนะนำประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวหลายประเทศ ครอบคลุมประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และอินเดีย เช่น แหล่งอารยธรรมซายฟอง มรดกโลกวัดพู เขาพระวิหาร สมโบรฺไพรกุก ในกัมพูชา เฮือนหิน ดอนคอน เมืองไซเซดถาในประเทศลาว พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียวในประเทศญี่ปุ่น ทวาย มะรัคอูในเมียนมาร์ พิพิธภัณฑ์คนจีนในเซบูประเทศฟิลิปปินส์ อธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมบนพื้นฐานความเข้าใจทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับชาวบ้านที่ลาว การพลิกโฉมเมืองเมืองไซเซดถาด้วยอุตสาหกรรมยางพารา คนมาเลเซียเชื้อสายไทยในตุมปัต ชาตินิยมเขมร กบฎชาวนาและชุมชนจามบานีชาวมุสลิมดั้งเดิมของเวียดนาม ระบบเหมืองฝายของคนไตคำตี่ในประเทศอินเดีย เป็นต้น