Home  /  TAIC New Arrivals


ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รวบรวมข่าวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลออดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 โดยรวบรวมจากรายงานและภาพประกอบข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ลา บังกวาร์เดีย ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปนครั้งที่ 2 ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนับจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นำเสนอพระราชกรณียกิจของทั้ง 2 พระองค์ การต้อนรับจากประชาชนสเปนระหว่างทรงเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ รวมถึงข้อมูลและมุมมองที่สื่อสเปนมีต่อประเทศไทยและราชวงศ์ไทย