Home  /  TAIC New Arrivals


ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม

รวบรวมงานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดของความเชื่อ สำนวน ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ผีซ้ำด้ำพลอย สืบด้ำแถน ด้ำโคตรเงือกและด้ำโคตรกบใน “ซิ่นนางหาญ” โคตรงวงศ์ด้ำในจารึก “ปู่สบถหลาน” ความหลากเลื่อนของภาษากับความหมายของคำ “ใหญ่-ยาย-นาย” วิถีชน “ไททรงดำ” “ลาวโซ่ง” “ผู้เต๊า” “ตระกูลเลือง” ในภูมิรัฐศาสตร์เดียนเบียนฟู กับลัทธิล่าอาณานิคมภายใน-ภายนอก ความเชื่อเรื่องแถนกับนาฏพิธีหมอลำผีฟ้าพญาแถน อีแม่นางกวัก บรรพสตรียุคปางด้ำนายของชุมชนชาวไท ชาวไทพวนกับซิ่นตีนจกลายนกคู่กินน้ำร่วมต้น พิธีบูชายัญ “เสาด้ำงู” ของแดนสนธยาอาณาจักรเตียนกับสังคมอารยะสยาม ระบบสัญญา-ระบบของสังคม ในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฉบับวัดเกาะ จักรวาลทัศน์ของจีน และบทสังเคราะห์ อุดมการณ์ด้ำ ระบบแถน และกำเนิดรัฐไท