Home  /  TAIC New Arrivals


ศิลปกรรมวัดราษฎร์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ

รวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ความหมายที่ซ่อนอยู่ โบราณคดี ศิลปกรรม ประเพณี ความสัมพันธ์กับแหล่งชุมชน การลงพื้นที่สำรวจ และการตรวจสอบข้อมูลในวัดราษฎร์ที่กระจายตัวอยู่ในย่านเก่าของกรุงเทพฯ ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี เช่น หลวงพ่อ“ลอยน้ำ”- ย่านสามเสน วัดในเส้นทาง“ชักพระวัดเซิงหวาย”ย่านบางซื่อ-บางโพ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี-ย่านบางกระบือ วัดน้อยนพคุณ-ย่านราชวัตร วัดชำนิหัตถการ-ย่านปทุมวัน-พระรามที่ 1 วัดใต้-วัดมหาบุศย์-ย่านอ่อนนุช วัดนาคนิมิตร-ย่านจอมทอง วัดบางขุนเทียน-ย่านบางขุนเทียน วัดโพธิ์แก้วย่านถนนพระรามที่ 2 วัดแจงร้อน-ย่านราษฎร์บูรณะ วัดบางบอน-ย่านบางบอน และวัดบางเสาธง-ย่านบางขุนศรี