Home  /  TAIC New Arrivals


สงครามกลางเมืองจีน

นำเสนอสงครามกลางเมืองของจีนตั้งแต่ก่อนสิ้นราชวงศ์ชิงจนถึงสมัยที่เจียงไคเช็กหนีไปตั้งหลักที่ไต้หวัน ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้จีนเผชิญความขัดแย้งยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ทั้งการแย่งชิงอำนาจภายใน และเหตุที่ทำให้อำนาจภายนอก เช่น ญี่ปุ่น เข้ามาแทรกแซงจนลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ กล่าวถึงยุคสมัยแห่งขุนศึก สงครามต่อต้านญี่ปุ่น และบุคคลในประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองในจีน